Coaching voor bedrijven

Coaching wordt in bedrijven gebruikt om individuele groei van de medewerkers en ontwikkeling van teams te ondersteunen. De coachtrajecten worden afgestemd op de wensen en behoeften van de medewerker en de organisatie. Er worden twee maatwerkprogramma's aangeboden: individuele coaching en teamcoaching.

 

Individuele Coaching

Deze vorm van coaching kan ingezet worden bij loopbaancoaching, persoonlijke leertrajecten, functie- of organisatieverandering en competentieontwikkeling van medewerkers.

 

Thema's die aan bod kunnen komen zijn:

  • persoonlijke effectiviteit

  • leiderschap

  • verbeteren van resultaten

  • oriëntatie op eigen loopbaan

 

Een coachtraject omvat 4 tot 8 sessies, gedurende 2 tot 4 maanden. In een intakegesprek worden de verwachtingen en de te bereiken doelen besproken. Aan de hand hiervan wordt een offerte op maat gemaakt.

 

Teamcoaching

De teamcoachingstrajecten zijn erop gericht de communicatie en samenwerking binnen teams te verbeteren. Er kan sprake zijn van startende teams of teams die al enige tijd samen werken. Het gaat over individuele teamleden, maar de focus ligt op de interactie en samenwerking tussen de teamleden. Coaching4talents richt zich op het inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten en mogelijke oorzaken van conflicten. 

 

Vragen die bij teamcoaching aan bod kunnen komen:

 

  • Hoe kunnen we beter samenwerken?

  • Hoe kunnen we beter omgaan met conflicten?

  • Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van teamleden?

 

Coaching4talents maakt gebruik van RealDrives om de coachingstrajecten te ondersteunen. Het uitgangspunt van RealDrives is dat sturing en verandering in organisaties moet aansluiten op de drijfveren van mensen die er werken. Want leidinggeven en samenwerken gaat makkelijker als dit gebeurt vanuit begrip van wat de ander drijft. Lees meer over RealDrives voor teams.

 

                   Coaching4talents © 2020

     Loopbaancoach Arnhem | Lifecoach Arnhem | privacy statement