Privacyverklaring

In onze privacyverklaring informeren wij u hoe wij hiermee omgaan. Hierover is alles te vinden op deze pagina. Onderaan kunt u de privacyverklaring ook in zijn geheel downloaden.

Coaching4talents, Coach Arnhem, Coach Velp

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

Kim Teeselink
www.coaching4talents.nl Eusebiusbuitensingel 9
6824 JT Arnhem
0648408548
info@coaching4talents.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coaching4talents verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum en -plaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

• Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

• Alle gegevens die cliënt verstrekt over diens persoonlijke situatie

• werkervaring

• competenties en interessegebieden

• gesprekverslagen

• inhoud van communicatie

• IP-adres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Coaching4talents verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals,

• het onderhouden van contact

• het bieden van een persoonlijk coachtraject

• een goede en efficiënte dienstverlening

• beheer van cliëntenbestand

• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

• het verbeteren van dienstverlening

• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en verbetering van de dienstverlening.

• facturering

• marketing

• nakomen van wettelijke verplichtingen

• het voeren van geschillen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coaching4talents dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coaching4talents bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Coaching4talents bewaart uw NAW gegevens digitaal en op papier minimaal 7 jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van een coachtraject blijft zowel online en op papier 10 jaar bewaart om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Indien cliënt na 7 jaar vernietigd wil hebben kunt u via email een verzoek doen info@coaching4talents.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coaching4talents verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coaching4talents blijft verantwoordelijk voor het omgaan met persoonsgegevens.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coaching4talents gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Coaching4talents gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. U kunt meer lezen over verwijderen van cookies via https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

De privacyverklaring kan worden aangepast. Deze pagina bestaat altijd uit de laatste versie. Deze privacyverklaring is laatst aanpast mei 2018.

Coaching4talents, Contact met Kim Teeselink

Wil jij erachter komen
wat je nu écht wilt? Laten we
contact opnemen.

12 + 12 =