RealDrives voor teams

Inzet van RealDrives en de bijbehorende kleurentaal, leidt tot meer zelfbegrip en zelfbewustzijn. Dit is een goed uitgangspunt voor betere communicatie en samenwerking in teams. Met RealDrives kunnen de drijfveren in teams op verschillende wijzen in beeld worden gebracht, wat maakt dat gemakkelijk kan worden ingezien wat de team-performance bepaalt of juist hindert.

 

Het uitgangspunt van RealDrives is dat sturing en verandering in organisaties moet aansluiten op de drijfveren van mensen die er werken. Want leidinggeven en samenwerken gaat makkelijker als dit gebeurt vanuit begrip van wat de ander drijft.

 

RealDrives Team Workshop

Ter voorbereiding op de workshop vragen vult elke teamlid een online vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst vraagt circa 15 minuten. Er wordt een persoonlijk rapport opgemaakt en tevens wordt een teambeeld gegeven.

 

Inhoud

De workshop bestaat uit 2 dagdelen. In het eerste dagdeel wordt ingegaan op de theorie achter RealDrives en worden individuele uitslagen en het teambeeld besproken. 

 

In het tweede dagdeel wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Welke leerpunten kunnen worden geformuleerd? Welk gedrag mag iemand meer laten zien? Of juist minder? Welke doelen willen jullie als team formuleren?

 

Het team wordt begeleid in de gedragsverandering. Dit kan door middel van individuele coaching of intervisie met het team.

 

Wil je deze workshop voor jouw team? Of meer informatie? Stuur een email naar info@coaching4talents.nl

 

                   Coaching4talents © 2020

     Loopbaancoach Arnhem | Lifecoach Arnhem | privacy statement