Realdrives

RealDrives, een doorontwikkeling van managementdrives, meet de voorkeur voor bepaalde drijfveren en kijkt daarbij ook naar de aanpassing van ons gedrag onder invloed van de omgeving waarin we zitten. Daarmee wordt ook duidelijk wat energie geeft en wat energie kost. Aan de hand van de uitkomsten kan op een open manier worden gesproken over de wijze waarop je werkt, denkt, voelt, communiceert. 

 

Een krachtig instrument voor iedereen die geïnteresseerd is in drijfveren, gedrag en effectiviteit! Veel trajecten bij Coaching4talents, zowel persoonlijke- als teamtrajecten, starten met een RealDrives test.

 

Realdrives is uitermate effectief bij:

  • persoonlijke reflectie

  • effectieve communicatie en samenwerking

  • persoonlijke ontwikkeling

  • teambuilding

  • coaching

 

 

Over RealDrives

RealDrives is ontwikkeld door Machiel Koppenol en Hans Versnel. RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen moet motiveren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen.

 

RealDrives gaat uit van het beeld dat de mens een flexibele aanpasser is. In een RealDrives uitslag kan naast iemands interne motivatie of voorkeur worden afgelezen met welke bril iemand naar zijn omgeving kijkt en hoe iemand doet en handelt. Aan de hand van een RealDrives uitslag is haarfijn te zien hoe iemand zijn gedrag aanpast aan zijn omgeving.

 

RealDrives voor individuele coaching

 

RealDrives voor teams

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                   Coaching4talents © 2020

     Loopbaancoach Arnhem | Lifecoach Arnhem | privacy statement